14.5. Za hranicou pohybu – Nitra / Ariels, Dolls, Stars, Flowers

Informácie pre súťažiacich tanečníkov na súťaži Za hranicou pohybu Nitra

 

Dátum odchodu: 14.5.2023
Miesto stretnutia: Art Dance Academy, Štefániková Bytča
Miesto predpokladaného návratu: Art Dance Academy, Štefániková Bytča

Doprava zabezpečená : autobus

Skupiny : Dolls, Stars, Ariels, Masters

Čas stretnutia tanečníkov : 5,50 hod.
Čas odchodu : 5,55 hod.

Skupina: Flowers

Čas stretnutia tanečníkov : 8,45 hod.
Čas odchodu : 8,50 hod.

Skupiny : Ariels, Flowers

Predpokladaný čas návratu: 16,00 hod.

Skupiny : Dolls, Stars,  Masters

Predpokladaný čas návratu: 20,30 hod. 

Skupiny : Masters duo 

Predpokladaný čas návratu: 23,00 hod.

Približný harmonogram choreografií:

Choreografia Skupina Približný čas Vyhodnotenie
Mini rockers Ariels Disco 8:40 10:45
Saška Sólo disco 9:00 9:45
Agátka Sólo disco 9:00 9:45
S&E Duo disco E+S 9:45 9:55
PINKY disco Dolls skupina 10:00 10:45
TEAM ADA Masters disco 10:15 10:45
Green team Dolls disco 10:45 11:05
New thing Stars Disco 11:00 11:05
Pump it up Ariels Hip-hop 11:40 14:00
Marshmallow Flowers hip-hop 11:40 14:00
Blue power Dolls hip-hop 15:45 17:50
Shots Masters hip-hop 16:05 17:50
Power game Stars Hip-hop 16:35 17:50
Determination duo kvetka- zoja hip-hop 20:00 20:30

Výška štartovného,dopravy a prípadne objednanej stravy bude odpočítaná z tanečného kreditu a uvedená v tabuľke s poplatkami.

– stravu a pitný režim zabezpečuje rodič – možnosť objednania obedového menu a večere
– obuv, veci na styling a pod. si berie každý podľa inštrukcií svojich trénerov. Potrebná obuv na prezutie !!!
– potrebné odovzdať informovaný súhlas pri odchode – nájdete ho nižšie
– trénersky doprovod:  Mgr. Ivana Mičuchová Petrusová, Mgr. Katarína Altániová, Bc. Terézia Jurčíková
– počet tanečníkov : 72

Informovaný súhlas – 14.5.2023 Za hranicou pohybu Nitra

Adresa

Štefánikova 4
Bytča 014 01

Kontakt

+421 902 178 787
info@artdanceacademy.sk

Art Dance Academy

Tanečný klub Art Dance Academy vzdeláva od roku 2017 deti a mládež v oblasti tanečného umenia. Venujeme sa súťažnému hobby tancovaniu vo viacerých tanečných štýloch.