1.-2.4. DanceMotion – Trenčín / Masters, Dolls

Informácie pre súťažiacich tanečníkov na súťaži Dance Motion

 

1. súťažný deň – skupiny: Masters, Dolls 7 

Dátum odchodu: 1.4.2023
Miesto stretnutia: Art Dance Academy, Štefániková Bytča
Miesto predpokladaného návratu: Art Dance Academy, Štefániková Bytča

Doprava zabezpečená : autobus

Čas stretnutia:  9,00 hod. (skupiny: Masters, Dolls 7)

Čas odchodu:  9,05 hod. (skupiny: Masters, Dolls 7)

Predpokladaný čas návratu: 15,00 hod. (skupiny: Masters, Dolls 7)

Približný harmonogram choreografií:

Choreo Približný čas Vyhodnotenie
Disco – Masters 12:30 14:00
Disco Dolls 12:30 14:00

 

2. súťažný deň – skupiny:  Masters

Dátum odchodu: 2.4.2023

Miesto stretnutia: Art Dance Academy, Štefániková Bytča

Miesto predpokladaného návratu: Art Dance Academy, Štefániková Bytča

Doprava zabezpečená : autobus

Čas stretnutia:  6,00 hod. (skupiny: Masters)

Čas odchodu:  6,05 hod. (skupiny: Mastres,)

Predpokladaný čas návratu: 14,00 hod. (skupiny: Masters)

Približný harmonogram choreografií:

Choreo Približný čas Vyhodnotenie
Hip-hop duo 8:00 11:00
Hip-hop skupina Masters 11:00 12:30

 

Je možné, že čas príchodu sa posunie na skorší termín – nevieme presne potvrdiť ! 

Výška štartovného a dopravy bude odpočítaná z tanečného kreditu a uvedená v tabuľke s poplatkami.

– stravu a pitný režim zabezpečuje rodič. 

– obuv, veci na styling a pod. si berie každý podľa inštrukcií svojich trénerov. Potrebná obuv na prezutie .
– za súťaž je pedagogicky zodpovedná : nedeľa – Bc. Terézia Jurčíková, sobota – Mgr. Katarína Altániová – v prípade organizačných vecí súťaže ich treba kontaktovať
– potrebné odovzdať informovaný súhlas pri odchode – nájdete ho nižšie

– trénersky doprovod:

sobotaMgr. Katarína Altániová

nedeľaBc. Terézia Jurčíková

– počet tanečníkov : sobota: 14, nedeľa: 7

Informovaný súhlas – 1.4. a 2.4.2023 Dance Motion Trenčín (1)

Adresa

Štefánikova 1474 
Bytča 014 01

Kontakt

+421 902 178 787
info@artdanceacademy.sk

Art Dance Academy

Tanečný klub Art Dance Academy vzdeláva deti a mládež v oblasti tanečného umenia. Venujeme sa súťažnému a hobby tancovaniu vo viacerých tanečných štýloch.