Súťažné skupiny podmienky

Súťažné skupiny sú určené pre talentované deti a mládež, ktoré sa chcú tancu venovať intenzívne a radi súťažia. Nových členov prijímame na základe splnenia tanečných predpokladov, ktoré deti predvedú na letnom tanečnom týždňovom campe, ktorý je pre nových členov súťažných skupín povinný. Cena tohto campu je 70 € – v cene sú zahrnuté obedy a tanečné tréningy. Cena campu pre členov, ktorí pokračujú z predchádzajúcej tanečnej sezóny je 55 € a absolvovanie campu je povinné.

Časová dotácia tanečných tréningov:

Tréningy počas tanečnej sezóny sú 3x do týždňa vo viacerých tanečných technikách a vo viacerých tanečných štýloch.

Rozpis vekových kategórií súťažných skupín:

(vek k 1.9.2023)

Veková kategória: MINI DVK 6 – 7 r.

Veková kategória: DVK 8 – 11 r.

Veková kategória: JVK 12 – 15 r.

Veková kategória: HVK 15 r. +

Prihláste sa online TU

Mesačný členský príspevok sa uhrádza prevodom na účet OZ Art Dance Academy: SK6909000000005132275551 SLSP a.s., do poznámky pre prijímateľa potrebné uviesť meno/priezvisko ,názov skupiny a obdobie za ktoré platíte členský príspevok / napr. Jožko Mrkva, Teens, 1-2/18/

Členské mesačné príspevky pre súťažné skupiny sú nasledovné:

Mesačný príspevok (10 mesiacov) súťažné skupiny: 40 €.

 Pri uhrádzaní 1. mesačného poplatku (9/23), sa uhrádza jednorazový členský manipulačný poplatok: 5 €.

Náklady spojené s účasťou na súťažiach (štartovné, doprava, strava, ubytovanie a pod.) nie sú zahrnuté v  mesačných poplatkoch. Tieto náklady sa tanečníkovi predplácajú mesačne vo forme kreditu, ktorého výška sa dohodne na rodičovskom združení pred začiatkom tanečnej sezóny a bude sa odvíjať od počtu súťaží, ktorých sa klub zúčastní v tanečnej sezóne 2023/2024.

 

Adresa

Štefánikova 4
Bytča 014 01

Kontakt

+421 902 178 787
info@artdanceacademy.sk

Art Dance Academy

Tanečný klub Art Dance Academy vzdeláva od roku 2017 deti a mládež v oblasti tanečného umenia. Venujeme sa súťažnému a hobby tancovaniu vo viacerých tanečných štýloch.