Hobby skupiny podmienky

Hobby skupiny sú určené pre deti a mládež, ktoré sa chcú tancu venovať v rámci vyplnenia svojho voľného času, nie súťažne, ale tanec ich zaujíma a baví. Nových členov prijímame na základe vyplnenia online prihlášky. Tréningy sú 2x do týždňa /disco-show-open a hip-hop/. V prípade detí z MŠ sa deti venujú tanečnej príprave.

Časový rozpis tréningov:
2 x 60 min. týždenne

Rozpis vekových kategórií tanečných skupín:
(vek k 1.9.2022)
Veková kategória: MINI DVK 6 – 8 r.
Veková kategória: DVK 9 – 12 r.
Veková kategória: JVK 13 – 15 r.
Veková kategória: HVK 15 r. +

Informácie na tkartdanceacademy@gmail.com alebo na +421 904 967 953

Prihláste sa online TU

Mesačný členský príspevok sa uhrádza prevodom na účet OZ Art Dance Academy: SK6909000000005132275551 SLSP a.s., do poznámky pre prijímateľa potrebné uviesť meno/priezvisko ,názov skupiny a obdobie za ktoré platíte členský príspevok / napr. Jožko Mrkva, Teens, 1-2/18/

Členský mesačný príspevok (10 mesiacov) hobby skupiny:
Deti vo veku do 5 rokov (MŠ): 24€ mesačne, nad 5 rokov 17€ mesačne
Pri uhrádzaní 1. mesačného poplatku (9/22): jednorazový členský manipulačný poplatok: 5 €.

Adresa

Štefánikova 4
Bytča 014 01

Kontakt

+421 902 178 787
info@artdanceacademy.sk

Art Dance Academy

Tanečný klub Art Dance Academy vzdeláva od roku 2017 deti a mládež v oblasti tanečného umenia. Venujeme sa súťažnému hobby tancovaniu vo viacerých tanečných štýloch.