Hobby skupiny podmienky

sezóna: 2024/2025

Hobby skupiny sú určené pre deti a mládež, ktoré sa chcú tancu venovať v rámci vyplnenia svojho voľného času, nie súťažne, ale tanec ich zaujíma a baví. Členov prijímame na základe vyplnenia online prihlášky.

Tréningy sú rozvrhnuté nasledovne:

HOBBY SKUPINY pre deti vo veku od 6 rokov  ( 2 x do týždňa )

HOBBY SKUPINY (MŠ) pre deti vo veku do 6 rokov  ( 2 x do týždňa tréning v tanečnej príprave.)

Časový rozpis tréningov:
2 x 60 min. týždenne

Rozpis vekových kategórií tanečných skupín:
(vek k 1.9.2024)

Veková kategória: MINI DVK 6 – 8 r.
Veková kategória: DVK 9 – 12 r.
Veková kategória: JVK 13 – 15 r.
Veková kategória: HVK 15 r. +

Informácie na tkartdanceacademy@gmail.com alebo na +421 904 967 953

Prihláste sa online TU

Mesačný členský príspevok sa uhrádza prevodom na účet OZ Art Dance Academy: SK6909000000005132275551 SLSP a.s., do poznámky pre prijímateľa potrebné uviesť meno/priezvisko ,názov skupiny a obdobie za ktoré platíte členský príspevok / napr. Jožko Mrkva, Teens, 1-2/18/

Členské mesačné príspevky pre HOBBY skupiny sú nasledovné:

⇒ Deti v skupinách HOBBY do 6 rokov(MŠ) : 25 € mesačne

⇒ Deti v skupinách HOBBY nad 6 rokov : 20 € mesačne

Pri uhrádzaní 1. mesačného poplatku (9/24), sa uhrádza jednorazový členský manipulačný poplatok: 5 €.

Adresa

Štefánikova 1474 
Bytča 014 01

Kontakt

+421 902 178 787
info@artdanceacademy.sk

Art Dance Academy

Tanečný klub Art Dance Academy vzdeláva deti a mládež v oblasti tanečného umenia. Venujeme sa súťažnému a hobby tancovaniu vo viacerých tanečných štýloch.