Informácie o generálkach v deň ADA GALA SHOW
Stretnutie:

9,00 hod. – duo Zojka + Kvetka, Eliška a Simonka, 

                    sólo Saška, Agátka, Emka

9,30 hod. – Masters, Stars, Ariels, Dolls

12,00 hod. – Cools

13,15 hod. – Delphins a Smile

14,15 hod. – Flowers

15:30 hod. – Kinder, Kitty a Barbie