1. – 4.6. Finále Best Dance Group – Praha / Ariels, Flowers, Masters, Dolls, Stars

Informácie pre súťažiacich tanečníkov na súťaži Best Dance Group – Praha

Skupina Masters

Program:

Dátum odchodu: 1.6.2023 , dátum príchodu: 3.6.2023. 

Miesto a čas stretnutia: Vlaková stanica Považská Bystrica, 6:25 hod. Vlak odchádza 6:42 hod. 

Po príchode do Prahy (13:08 hod.) sa pôjdu deti naobedovať a následne ubytovať na hotel – Iris Eden Hotel. Po ubytovaní bude nasledovať prechádzka centrom Prahy a zastávky na významných miestach ( Karlov most, Pražský hrad, Václavské námestie a pod. ) Večera bude v centre Prahy a po nej návrat na hotel. Doprava v Prahe bude prostredníctvom mestskej hromadnej dopravy. V deň súťaže (piatok), sa po raňajkách deti zbalia a pôjdeme na miesto konania súťaže. Obed a večeru budú mať deti zabezpečené. Predpokladaný záver súťaže (vyhodnotenie) je naplánované na 00:00 hod. Po vyhodnotení bude nasledovať odchod malým mikrobusom domov. 

Miesto a čas predpokladaného návratu: Art Dance Academy, Štefániková Bytča, 05.00 hod. 

Lístky na vlak majú deti zákúpené. Dievčatá si berú obuv, veci na styling podľa inštrukcií svojich trénerov. Potrebné bežné pohodlné oblečenie, obuv na prezutie, hygienické potreby, v prípade užívania pravidlených liekov upovedomenie zodpovedného trénera za zájazd !!! 

Potrebné odovzdať informovaný súhlas pri odchode – nájdete ho nižšie, pri nástupe do vlaku kontrola cestovného dokladu

– trénersky doprovod:  Mgr. Karina Holešová

– počet tanečníkov : 8

POZOR !!! Vreckové si treba zobrať radšej aj v českých korunách.  Ospravedlnenky do školy boli zasielané e-mailom. 

 1 – Masters Informovaný súhlas – 1.-2.6.2023 Best Dance Group Praha (CZ) .docx (1)

Skupina Ariels a Dolls

Program:

Dátum odchodu: 2.6.2023 , dátum príchodu: 3.6.2023. 

Miesto a čas stretnutia: Art Dance Academy, Štefániková Bytča, 06.30 hod. 

Po príchode do Prahy (12:00 hod.) sa pôjdu deti naobedovať a následne ubytovať na hotel – Iris Eden Hotel. Po ubytovaní bude nasledovať prechádzka centrom Prahy a zastávky na významných miestach ( Karlov most, Pražský hrad, Václavské námestie a pod. ) Večera bude v centre Prahy a po nej návrat na hotel. Doprava v Prahe bude prostredníctvom autobusu, ktorý nás privezie do Prahy. V deň súťaže (sobota), sa po raňajkách deti zbalia a pôjdeme na miesto konania súťaže. Obed a večeru budú mať deti zabezpečené. Predpokladaný záver súťaže (vyhodnotenie) je naplánované na 19:00 hod. Po vyhodnotení bude nasledovať odchod autobusom domov. 

Miesto a čas predpokladaného návratu: Art Dance Academy, Štefániková Bytča, 01.00 hod. 

Dievčatá si berú obuv, veci na styling podľa inštrukcií svojich trénerov. Potrebné bežné pohodlné oblečenie, obuv na prezutie, hygienické potreby, v prípade užívania pravidlených liekov upovedomenie zodpovedného trénera za zájazd !!! 

Potrebné odovzdať informovaný súhlas pri odchode – nájdete ho nižšie, pri nástupe do autobusu kontrola cestovného dokladu

– trénersky doprovod:  Mgr. Karina Holešová, Mgr. Ivana Mičuchová Petrusová

– počet tanečníkov : 31

POZOR !!! Vreckové si treba zobrať radšej aj v českých korunách.  Ospravedlnenky do školy boli zasielané e-mailom. 

 2- Ariels a Dolls – Informovaný súhlas – 2.-4.6.2023 Best Dance Group Praha (CZ) .docx (1)

Skupina Flowers a Stars

Program:

Dátum odchodu: 3.6.2023 , dátum príchodu: 4.6.2023. 

Miesto a čas stretnutia: Art Dance Academy, Štefániková Bytča, 09.30 hod. 

Po príchode do Prahy (15:00 hod.) sa pôjdu deti  ubytovať na hotel – Iris Eden Hotel. Obed si detí berú z domu. Po ubytovaní bude nasledovať prechádzka centrom Prahy a zastávky na významných miestach ( Karlov most, Pražský hrad, Václavské námestie a pod. ) Večera bude v centre Prahy a po nej návrat na hotel. Doprava v Prahe bude prostredníctvom autobusu, ktorý nás privezie do Prahy. V deň súťaže (nedeľa), sa po raňajkách deti zbalia a pôjdeme na miesto konania súťaže. Obed a večeru budú mať deti zabezpečené. Predpokladaný záver súťaže (vyhodnotenie) je naplánované na 17:00 hod. Po vyhodnotení bude nasledovať odchod autobusom domov. 

Miesto a čas predpokladaného návratu: Art Dance Academy, Štefániková Bytča, 23.00 hod. 

Dievčatá si berú obuv, veci na styling podľa inštrukcií svojich trénerov. Potrebné bežné pohodlné oblečenie, obuv na prezutie, hygienické potreby, v prípade užívania pravidlených liekov upovedomenie zodpovedného trénera za zájazd !!! 

Potrebné odovzdať informovaný súhlas pri odchode – nájdete ho nižšie, pri nástupe do autobusu kontrola cestovného dokladu

– trénersky doprovod:  Mgr. Katarína Altániová, Bc. Terézia Jurčíková

– počet tanečníkov : 32

POZOR !!! Vreckové si treba zobrať radšej aj v českých korunách.  Ospravedlnenky do školy boli zasielané e-mailom. 

3 – Flowers a Stars – Informovaný súhlas – 3.-4.6.2023 Best Dance Group Praha (CZ) .docx

Adresa

Štefánikova 4
Bytča 014 01

Kontakt

+421 902 178 787
info@artdanceacademy.sk

Art Dance Academy

Tanečný klub Art Dance Academy vzdeláva od roku 2017 deti a mládež v oblasti tanečného umenia. Venujeme sa súťažnému a hobby tancovaniu vo viacerých tanečných štýloch.