4.3.2023 Vienna Dance Open  Viedeň / Masters

Informácie pre súťažiacich tanečníkov na súťaži Vienna Dance Open

Dátum odchodu: 4.3.2023
Miesto stretnutia: Art Dance Academy, Štefániková Bytča
Miesto predpokladaného návratu: Art Dance Academy, Štefániková Bytča

Doprava zabezpečená : 2 x osobný automobil
Čas stretnutia tanečníkov : 8,30 hod.
Čas odchodu : 8,45 hod.
Predpokladaný čas návratu: 23,45 hod.

Choreografie
Tears Of Gold
This i how we do it
Shots
Determination
Brave

Výška štartovného a dopravy bude odpočítaná z tanečného kreditu a uvedená v tabuľke s poplatkami..

– stravu a pitný režim zabezpečuje rodič. Na mieste bude možnosť občerstvenia (bufet, reštaurácia).
– obuv, veci na styling a pod. si berie každý podľa inštrukcií svojich trénerov. Potrebná obuv na prezutie .
– za súťaž je pedagogicky zodpovedná Bc. Terézia Jurčíková, v prípade organizačných vecí súťaže ju treba kontaktovať
– potrebné odovzdať informovaný súhlas pri odchode – nájdete ho nižšie
– trénersky doprovod: Bc. Terézia Jurčíková
– počet tanečníkov : 8

Informovaný súhlas – 4.3.2023 Vienna Dance Open

Adresa

Štefánikova 1474 
Bytča 014 01

Kontakt

+421 902 178 787
info@artdanceacademy.sk

Art Dance Academy

Tanečný klub Art Dance Academy vzdeláva deti a mládež v oblasti tanečného umenia. Venujeme sa súťažnému a hobby tancovaniu vo viacerých tanečných štýloch.