Tréningy gymnastiky

Termín : 11. a 17. november 2023

Dĺžka tréningu : 120 min.

Miesto konania : tanečná sála A (na poschodí)

Časové rozmedzie tréningov: 8:00 – 12:00 hod. (presný čas bude upresnený podľa počtu a veku prihlásených)

Počet osôb na 1 tréningu: max. 10

Jednorazový poplatok: 2€

Záväzná prihláška na tréning gymnastiky

Občianske združenie Art Dance Academy, adresa: Hlboké nad Váhom 163, 014 01 Bytča
IČO: 50 912 666, DIČ: 2120560189
číslo účtu – IBAN: SK6909000000005132275551
kontakt: +421 902 178 787, info@artdanceacademy.sk , www.artdanceacademy.sk

Potvrdenie účasti a výber termínu:

Adresa

Štefánikova 1474 
Bytča 014 01

Kontakt

+421 902 178 787
info@artdanceacademy.sk

Art Dance Academy

Tanečný klub Art Dance Academy vzdeláva deti a mládež v oblasti tanečného umenia. Venujeme sa súťažnému a hobby tancovaniu vo viacerých tanečných štýloch.